Vertrouw uw huisapotheek uw kwaaltjes toe

Wilt u graag een huisapotheek in Eernegem? Dan vervult Apotheek Becue die rol met plezier.

Voordelen van een huisapotheek

Elke patiënt kan sinds 1 oktober 2017 een huisapotheker kiezen. In dat geval moet u een toestemming verlenen om uw gezondheidsgegevens te delen en moet de huisapotheker aangesloten zijn op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). Wanneer u kiest voor een dergelijke vertrouwensband dan registreert uw apotheker alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten in uw globaal dossier.

Vlotte kennisoverdracht

Vraag Apotheek Becue om uw huisapotheker te worden. In dat geval houdt de apotheek een volledig overzicht van de geneesmiddelen die u neemt en ligt het juiste medicatieschema altijd klaar. Daarnaast begeleiden de medewerkers u persoonlijk om een verzorging te bieden die afgestemd is op uw specifieke noden. De apotheek werkt ook nauw samen met uw (huis)arts en andere zorgverleners en is het aanspreekpunt voor informatie over uw medicatie. Wenst u meer te weten over deze dienstverlening? Neem dan zeker contact op.